MISI

Memastikan perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha-pengusaha pertanian di dalam penggunaan teknologi tanaman dan industri hiliran serta khidmat regulatori pertanian untuk meningkatkan daya pengeluaran serta mempastikan keselamatan sektor pertanian negara.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: